Αρχική

Σκοπός του δικτύου είναι, η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων που συμμορφώνονται με τους Νομικούς και Κανονιστικούς όρους παραγωγής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ώστε να γίνει ασφαλέστερη η διατροφή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στόχος η συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών δράσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων η προτροπής των μη συμμορφούμενων στην τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων, καθώς και διεργασιοκεντρική προσέγγιση των θεσμοθετημένων οργάνων στην Εποπτεία των κανονισμών. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι υπόθεση όλων αυτών που συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην δράση παραγωγής, μεταποίησης και διάθεση αυτών και που χωρίς άλλο δεν μπορούν να αποποιούνται την αστική και ποινική ευθύνης που τους βαρύνει. Τα μέλη του δικτύου EFSN ανήκουν στους χώρους : Πρωτογενή Παραγωγή Α΄ Μεταποίηση Β΄ Μεταποίηση Αποθήκευση-Διανομή Διάθεση Βασικοί Προμηθευτές